Новини

Изпълнение върху недвижими вещи

Публична продан.Проблемите при изпълнение върху недвижими вещи. Очаквайте скоро........

Прочети още

Прекратяване на изпълнението /поради липса на имущество/

Изпълнението по едно изпълнително дело може да бъде прекратено в някои от хипотезите посочени в чл. 433 ал. 1 от ГПК, т.е при следните ...

Прочети още

Конституционният съд се произнесе по въпроса за Юрисконсултските възнаграждения

          С решение от 29.09.2016г. Конституционният съд на Република България прие, че присъждането на разноски по ...

Прочети още

Как се събират погасени по давност вземания ??? /от първо лице, единствено число/

     Вероятно през далечната 2007г. съм имал сключен договор за мобилни услуги с един от мобилните оператори в страната. Поради ...

Прочети още

Уведомяване на длъжник

           Тези дни, в интернет - пространството излязоха новини на тема: частните съдебни изпълнители често пропускали да ...

Прочети още