ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

  1. Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
  2. Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби.
  3. Учредяване и вписване на търговци, кооперации, сдружения, фондации и т.н.
  4. Съдействие при сключване на различни видове договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка.
  5. Консултиране при преговори и извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на нашите клиенти.

Нашите специалисти ще бъдат до Вас във всяка стъпка! Доверете ни се!

 

За контакти :

Свържете се с нашия отдел още днес!

Николай Иванов

Телефон:+359 876 708 390

e-mail:

office.publichnaprodan@gmail.com

Фейсбук Страница

www.facebook.com/Publichnaprodan