Уведомяване на длъжник

Уведомяване на длъжник

           Тези дни, в интернет - пространството излязоха новини на тема: частните съдебни изпълнители често пропускали да връчат поканите за доброволно изпълнение (заповедите за изпълнение), с което нарушавали правата на длъжниците (пречили за упражняване правото на възражение)

        Последва отговор от КЧСИ, в стил: Инспектората към министерството на правосъдието, самата камара на ЧСИ и съда – не намерили нарушения.

       Без да познаваме казуса, без да познаваме страните, без да сме запознати с каквито и да било материали по темата, ще си позволим коментар:

      При цялото уважение, което изпитваме към определени съдебни изпълнители, то считаме, че на други, не им е мястото там. Един, определен съдебен изпълнител от гр. Сливен, оформя поканите за доброволно изпълнение, според датите на направеното възражение.  Така например: 11-ти става лесно: 01-ви или 19-ти става лесно 09-ти. При цялото ни уважение и към служителите в тези кантори,то следва да отбележим, че те са на заплата. Това е важно дотолкова, до колкото, не е все едно кога изтича срока за възражението по заповедта, т.е 14-сет дни след като е получена на 01-ви или 14-сет дни, след като е получена на 11-ти. Щом се налага да се доказва датата, на която е залепено уведомление по чл. 47 от ГПК (т.е кога призовкаря е търсил и лепил съобщения), то ситуацията изглежда плачевна. Няма доказване ! Каквото каже и напише призовкаря (служителя при ЧСИ), това е !

  Във връзка с отговора на КЧСИ, е нужно да отбележим следното: Сигналите и проверките се разглеждат и по тях се произнасят други съдебни изпълнители. Та, по сигнал или жалба, при нередност: Колега трябва да застане срещу колега ! Така например: по подаден сигнал срещу един конкретен съдебен изпълнител от гр. Бургас, с конкретно оплакване: „нищо вярно и нищо по закон” , произнасянето от страна на КЧСИ и отговора на министъра  е: „при направена проверка, се установи, че няма нарушения”.  Парадокс !!! Това произнасяне не подлежи на обжалване от страна на гражданите или от страна на заинтересуваните лица. Т.е щом проверката на КЧСИ не подлежи на контрол, то тая проверка не е сериозна. Тъй като случая с ЧСИ от Бургас е фрапиращ, след като получим позволение на заинтересуваните лица, ще го обявим с имена и нарушения, включително с  публикуване на документи. До тогава: нямаме нарушения !

     Друг съдебен изпълнител от гр. Плевен, образува както си знае делата, без да спазва ни подсъдност, нито нищо. Такси и клиенти да има. Не можем да подминем и град Хасково. Там, Я сте платили такси за жалба, я са изчезнали (таксите). Забранено е да се пускат жалби там. В София пък има един друг съдебен изпълнител с приемно време (достъп до дела, а не среща с него) Във вторник: между 14:00ч и 15:00ч. – това е, на който му харесва !

     Поради всички тези причини (както и поради много не написани), считаме че са нужни много, но наистина много сериозни реформи в материята, уреждаща принудителното изпълнение !