Образувано срещу мен изпълнително дело ? Въпроси и отговори….

В подобна ситуация могат да се окажат хиляди хора. Това не е срамно, нито трябва да води до взимане на крайни решения. Поставете се в обратната ситуация: ами ако ви дължат пари на вас ? Нали щяхте да търсите варианти и решения, за тяхното събиране!

Противно на насадилото се в обществото мнение, че частните съдебни изпълнители са „ония лоши хора”, които гледат да забогатеят на наш гръб, екипът на publichnaprodan.com има малко по-различно виждане, като в тази насока са и следните коментари:

Обикновено разбираме за заведените дела с получаването на поканата за доброволно изпълнение или след като узнаем за наложените обезпечения: възбрана на имот, запор на заплата, запор на банковата ни сметка. Често срещано явление е, след получаване на тази не толкова приятна за нас информация да вдигнем телефона и да се „накараме” хубаво на съдебния изпълнител, който е имал нещастието да приеме искането от нашия кредитор за образуване на делото. Другият вариант е лично да посетим ЧСИ-то, за да потърсим и отговорност от него за извършените действия. Тези първоначални реакции, по наше мнение, са не дотам правилни. Важно е да се знае, че съдебният изпълнител най-добре би ви посъветвал как да постъпите и какво точно трябва да направите, с цел решаване на възникналия проблем и в тази връзка коментар № 1 – търсете диалог и съдействие. Всъщност, това е и задължение на съдения изпълнител – да ви изслуша и да ви предложи решение.

Вече сте посетили съответната кантора, но…….решение няма или по-скоро има, но не такова, каквото ви трябва ? Важно е да се знае, че съдебните изпълнители не си избират произволно хората, срещу които ще образуват поредното дело и в тази връзка коментар № 2 – потърсете кредитора си. Кредиторът  е този, който може да ви даде нужните отговори. Варианти при него – хиляди: да преустанови временно исканията си; да приеме нов погасителен план при по-облекчени условия; да намали част от финансовите се искания; да приеме нещо различно, вместо плащане и много други възможности, които не бива да се пропускат.

След изчерпване и на възможността: преговори с кредитора и ако предложените решения, не са тези, от които се нуждаете, то нещата ще изглеждат доста сериозни. Кредиторът не отстъпва от исканията си, подава съответните молби до съдебния изпълнител, който по закон е длъжен да изпълни /ако са законосъобразни/ и ситуацията ще изглежда „деликатна”

В последните години в обществото все по усилено се заговори за въвеждане на „граждански фалит за физическите лица”. Всъщност, тази фигура съществува и сега, макар под някаква странна форма и някак – трудно приложима, но я има. Предприемането на действия в тази насока, е последната възможност, която имате, в случаите, при които единственото нещо, което имате, са вашите огромни дългове.

Научи как и кога, екипът ни може да ти е полезен!