АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ – ама друг път!

 

АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ – ама друг път!

      Конституционният съд на Република България отмени разпоредбата в ЗЗД, според която десет годишната абсолютна давност за задължения на граждани се прилагаше и за заварени положения.

  След днешното Решение, стана ясно че абсолютна давност има, но тя ще започне да се прилага от 02.06.2021г. – занапред. Следователно, същата ще започне да тече от 02.06.2021г. и евентуално ако задължението не е отсрочено или разсрочено ще приключи на 02.06.2031г. и нито ден по-рано.

  Какво означава това за всички граждани, които очакваха да затворят делата си с влизане в сила на измененията в ЗЗД ?

   Пътят за защита продължава да бъде отворен. Нашето право познава 5 годишната обща давност, която се прилага и към момента. Прилага се и кратка 3 годишна давност за някой задължения, както и за лихвите.

    Други дела е възможно да бъдат прекратени и без длъжникът да се позовава въобще на давност. Защитата по изпълнителните дела далеч не се изчерпва с възможността, която беше на разположение при евентуално действие, при заварено положение на абсолютната давност и поради това бъдете активни и търсете правата си.

 За повече информация или съдействие можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да ни пишете във Фейсбук.
 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас:+ 359 876 566 732
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan