АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

           Настоящата статия е провокирана от множество зададени към нас въпроси във връзка с приложението на десет годишната абсолютна давност.

          Към днешна дата не е ясно очертан пътят, по който следва да се върви за да се погаси едно задължение на основание изтекла абсолютна давност. Тъй като законът ще влезе в сила  юни месец 2021г. все още няма установена съдебна практика.  Много вероятно е частните съдебни изпълнители да отказват прекратяване на делата на това основание по няколко причини. Първата сред тях е, че в ГПК не е уредена възможност едно изпълнително дело да се прекрати на основание изтичане на абсолютна давност. Нашият закон познава и друга давност: обща пет годишна. Нейното настъпване се установява по съдебен ред. Резонно би било и абсолютната давност да се установява по същият този съдебен ред.

         На следващо място: Уредени са хипотези, при които въпросната давност НЕ тече. Това е така например при ОТСРОЧВАНЕ ИЛИ РАЗСРОЧВАНЕ на задължението. Намираме, че не винаги и по всяко дело ЧСИ ще е запознат с това, дали едно задължение е разсрочено или отсрочено. В практиката често се случва кредиторът да се свърже директно с длъжника и двете страни да сключат извънсъдебно споразумение. Това споразумение не винаги се представя пред ЧСИ и последният не е задължен да следи разсрочено ли е задължението или пък не, а от там не може и да прецени: изтекла ли е погасителната давност или пък не.

Извод: Много е вероятно тази абсолютна давност да не се прилага служебно, а този който желае да се позове на нея – да образува и води гражданско дело, в което да докаже изтичането й.

Не на последно място искаме да обърнем внимание и на един особено важен момент: Разсрочването на едно задължение. Как ще се процедира ако задължението е разсрочено. Т.е налице е подписано споразумение с вашия кредитор, в което споразумение има уговорка: дългът да се върне на части, считано до десет години напред (като пример). Много е вероятно да се приеме, че абсолютната десет годишна давност ще започне да тече след изтичане на въпросните 10 години по вашето споразумение. Т.е след като сте уговорили нов срок за плащане то давността да започва да се брои именно от новият срок.

  NB!!! Именно поради горните неясноти, горещо съветваме внимателно да обмисляте предложенията целящи сключване на извънсъдебни споразумения, в които фигурират клаузи за разсрочване или отсрочване на вашите задължения.

 

За повече информация или съдействие можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да ни пишете във Фейсбук.
 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

  1. Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
  2. Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
  3. Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас:+ 359 876 566 732
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan