Абсолютна 10 годишна давност? Кога?

          НОВИТЕ ПРОМЕНИ: 10-годишна давност за физически лица от 01.06.2021г.

 

         След като бяха публикувани в Държавен вестник промените в ЗЗД касаещи абсолютната давност те влизат в сила от 01.06.2021г. – така както е записано в закона.

        Разпоредбата с която се регламентира новата давност гласи, че с изтичане на десет годишна давност се погасяват всички парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването, освен когато задължението е ОТСРОЧЕНО или РАЗСРОЧЕНО. Следователно ако нашият дълг е отсрочен във времето, т.е споразумели сме се с кредитора да върнем задължението в един по-късен момент, абсолютната давност не ни ползва. Същото се отнася и ако сме РАЗСРОЧИЛИ задължението напред във времето (това е и най- честата причина да получавате „промоции“ от колекторски фирми за сключване на различни споразумения, които на първо четене изглеждат идеални за Вас).

           Но каква е разликата между 5 годишната и 10 годишната давност ?

           В Закона е записано, че с изтичане на 5 годишен срок, се погасяват всички вземания (задължения), за които законът не е предвидил друг срок. Тази 5 годишна давност обаче може да се спира и прекъсва в зависимост от това, дали кредиторът ще предприеме правни действия срещу вас или пък не. Ако Кредиторът предприеме действия давността започва да тече отначало и трае докато кредиторът не предприеме следващото правно действие.

          При 10 годишната давност – действията на кредитора срещу Вас не прекъсват давността въобще.

         Позоваване на изтекла давност? Как?Кога?

        Основен принцип на давността е, че тя не се прилага служебно. Следователно всяко физическо лице, което иска да се позове на изтекла в негова полза абсолютна давност трябва да предприеме съответните правни действия. 

        Началният момент на давността за заварени случаи започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Когато има вече образувано дело – от първото действие на частният съдебен изпълнител, а когато няма образувано изпълнително дело – от деня на влизане в сила на акта, с който вземането е признато.

       Ако вие попадате в някои от горните хипотези, т.е изминали са повече от 10 години от момента в който задължението ви е станало изискуемо или пък от първото действие на частният съдебен изпълнител по образувано срещу вас изпълнително дело то за Вас се открива възможността да подадете възражение и да се позовете на изтекла спрямо вас десетгодишна абсолютна давност.

 Заповядайте в новата ни фейсбук група- https://www.facebook.com/groups/859905684768165

"Правни съвети-ЧСИ, БАНКИ, Колекторски фирми"

 

Ако желаете можете да направите запитване и да получите консултация по ваш казус на сайта  http://publichnaprodan.com/ или на имейл: office.publichnaprodan@gmail.com

Можете да ни потърсите директно в удобно за вас време на:

GSM: +359 876 566 732