Всеки втори българин с кредит НЕ дължи, но си плаща!

 

Всеки втори българин с кредит НЕ дължи, но си плаща !

    Провокирани от множеството запитвания към нас, Екипът ни реши да развие една от темите, която е в следната насоченост: „Всеки втори българин НЕ дължи, но си плаща !”

      На нашият имейл адрес често получаваме писма от клиенти, които се оплакват, че получават  обаждания от въпросните фирми за събиране на вземания. Не рядко тези обаждания съвсем не са в рамките на добрия тон. Чести са заплахите: „ще ви дадем на съд; ще ви дадем на частен съдебен изпълнител; ще ви опишем имуществото; ще ви продадем единственият имот;”  Често телефонните позвънявания се правят от различни оператори всеки ден или дори по няколко пъти на ден. Получават се sms-си с текст: „плати сега и получаваш 30% отстъпка”.

 

    Някой хора получават кредит за минути чрез имейл, телефонно обаждане, заявка за кандидатстване, че дори се оформя идеята за online магазин за кредити, други ползват услугите на общоизвестни фирми, като се възползват от услугите им с цел: закупуване на стоки „на изплащане” или за покриване на спешни, ежедневни нужди; трета група хора се обръщат към т.нар „бързи кредити” за покриване на вноска по друг /вече изтеглен/ кредит, четвърта група ползват тази услуга за празнично пазаруване, почивка, „пари за празник или делник”, но всички групи от хора са с първоначална идея: ЩЕ ГИ ВЪРНА, КОГАТО……..

        За начините и способите за събиране на тези задължения, не бихме искали да влизаме в детайли, но е важно да се знаят няколко неща:

     1. Когато получите обаждане с екстра: плати сега и получаваш бонус, то това би трябвало да означава, че задължението Ви, съвсем не е безспорно: вероятно е погасено по давност и/или има друга причина, за да получите такава „оферта”

    2. Ако все пак вземането е предявено пред Съд, това отново не означава, че то е безспорно и че описаните суми се дължат в цялост. Често, тези дружества увеличават задълженията, които имат към Вас с редица такси, лихви и условия, които рядко се дължат.

   3. Паричните задължения се събират само и единствено от конкретни лица. Такива задължения се събират от: Частни съдебни изпълнители, от Държавни съдебни изпълнители и от Публични изпълнители /НАП/. Разбира се, съществуват изключения, но фирмите за бързи кредити или други фирми занимаващи се с тази дейност съвсем не попадат в тази графа.

   Нашите съвети са:

1. Не плащайте преди да сте проверили дали дължите, а ако дължите, дали не е изтекла предвидената в закона погасителна давност за тези задължения !

2. Ако дължите определената сума то същата сума ли се изисква от вас или цифрата е друга?

3. Кой иска сумата? Вашият Кредитор или вземането е цедирано (продадено) на нов за вас и непознат кредитор?

За повече информация или съдействие можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да ни пишете във Фейсбук.
 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас: 
+ 359 887 835 365 
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan