Възстановяване на суми платени от поръчител и ипотекарен длъжник.

 

Възстановяване на суми платени от поръчител и ипотекарен длъжник!

 

      Често се случва, след като сме станали поръчител на някой колега, приятел или близък да изпаднем в ситуация, при която ни се налага да изплащаме суми по чужд кредит. Изплащането на тези суми понякога е доброволно, с цел: да не се натрупват допълнителни такси и лихви, а друг път принудително – след като ни е наложен запор (на трудовото възнаграждение, на дял от търговското дружество, в което участваме или на сметка в обслужващата ни банка).

     Съществува обаче механизъм да изкискваме обратно платеното от основния длъжник, тоест, да поискаме тези суми да ни се възстановят. Важно е да се знае, че ще имаме тази възможност, само и единствено при положение, че изплатим задължението към кредитора. Разбира се, не е задължително да сме платили самостоятелно цялото задължение. Възможна е хипотеза, при която самият кредитополучател да е погасил половината от задължението, а другата половина да е платена от поръчителя.

     При положение, че кредиторът е удовлетворен, то тогава платилият цялостно или частично поръчител (тоест, този, който е платил или ще плати чуждият дълг), може да встъпи в неговите права. С други думи поръчителят да се превърне в кредитор на този, на когото е изплатил задължението. Положителното е, че при този вариант не е необходимо да се водят дълги и продължителни дела, по които да се правят разноски. Самата процедура се развива пред частният съдебен изпълнител и по конкретното изпълнително дело.

     Идентични права имат и ипотекарните длъжници, това са лицата, учредили ипотека върху свой имот, като обезпечение на едно чуждо задължение. При тази ситуация, ако собственикът на имота (ипотекарният длъжник) плати или срещу него бъде насочено принудително изпълнение, то той встъпва в правата на удовлетворения кредитор срещу длъжника и срещу останалите поръчители.

 

      За допълнителни въпроси, оставаме на разположение. Ако желаете да си запишете час за консултация с наш специалист, можете да го направите по следните начини:

e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com

www.facebook.com/Publichnaprodan 

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НОВАТА НИ ФЕЙСБУК ГРУПА

https://www.facebook.com/groups/859905684768165

GSM:  + 359 887 835 365