ДЛЪЖНИК

 

 

ДЛЪЖНИК
Нашият екип ще ви предложи цялостен анализ на производството по принудително изпълнение!

  • Запознаване с изпълнителното дело при ЧСИ!
  • Предлагане на решения, в зависимост от конкретния случай.
  • Представителство при преговори с банки, небанкови институции, държавни и частни съдебни изпълнители!
  • Възможности и полезни решения при продажба на движими и недвижими вещи – обжалване на действия!
  • Спиране и прекратяване на изпълнителни дела, възможности и последици!


Работим с клиенти от цялата страна, като при заявено желание, организираме лични срещи във вашето населено място. Всички запитвания, направени по имейл или на посочените в сайта телефони, са напълно безплатни.

 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас: 
+ 359 887 835 365 
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan