Изпълнителните дела могат да се прекратят не само по давност!

Изпълнителните дела могат да се прекратят не само по давност!

 

      С последните изменения в ГПК, се даде възможност на длъжниците да обжалват и отказите на частните съдебни изпълнители да прекратят изпълнителните производства на определени основания. Промените оказаха благоприятно влияние на желаещите да се възползват от тях, тъй като до преди този етап – всякакви искания, молби и жалби не се разглеждаха въобще или ако стигнеха до съд – производствата биваха прекратявани.

    Към настоящият момент най-често постъпващите искания ( или дела ) са от длъжници, които твърдят, че задълженията им са погасени по давност и отправят искания до ЧСИ или до Съда за прекратяване на производствата. Прекратяването на едно дело по давност не е така лесно решим въпрос и в съдебната практика се забелязват доста отрицателни решения. Освен горното, през последните година/две вземанията се събират най-често от колекторски фирми, като освен това, събирането им се прави по меко казано „странен начин” Някой от колекторските фирми пък се указват „кухи дружества” и дори и при успешно проведено дело срещу тях, събирането на направените съдебни разноски е невъзможна задача.

     Възможно ли е обаче едно изпълнително дело да бъде прекратено и на друго основание? Отговорът на този въпрос е положителен. Преди направените изменения в ГПК в края на 2017г. такава възможност съществуваше, но текста в закона на практика не работеше. В хипотезите, в които един длъжник се позове на обстоятелството, че няма имущество или че наличното такова не може да бъде продадено и заради това иска прекратяване на делото, молбата му – буквално отиваше в коша. След извършените промени в закона обаче, отказите на съдебните изпълнители да прекратяват делата на подобни основания, се контролират от съда. Считаме, че пътят за прекратяване на едно такова дело е сравнително по-кратък и по-евтин от този: да се влиза в безкрайни съдебни битки, чиито изход не винаги е ясен и предвидим. С настоящето, съветваме преди да предприемате конкретни действия за прекратяване на едно или друго изпълнително дело, внимателно да проучите всички възможности и варианти. В конкретни хипотези не винаги най-правилният ви ход е да се водят дела. Всеки казус е различен обаче и конкретни насоки би било възможно да бъдат дадени, само след преглед и запознаване с делата.

​За да получите повече информация не се колебайте да се свържете с нас!
e-mail: [email protected]