Какво НЕ трябва да правя при образувано срещу мен изпълнително дело:

Какво НЕ трябва да правя при образувано срещу мен изпълнително дело:

 

            Провокирани от няколко писма, които получихме в последните дни ще посочим най-честите грешки, които се допускат от длъжниците по изпълнителните дела:

Отказ от получаване на книжа/съобщения и документи:

Винаги си получавайте адресираните до Вас съобщения! Покани за доброволно изпълнение, разни уведомления и всички онези книжа, които са адресирани лично до Вас (или до представляваното от Вас дружество). Вероятно повечето от Вас знаят но в нашия закон е предвидена специална разпоредба, която позволява оформянето на „връчване при отказ“. Т.е призовкарят на Съда или на частният съдебен изпълнител може да оформи книжата – като получени въпреки направен от вас отказ да ги вземете. Реално Вие правите отказ от това да си вземете документите, а не отказвате получаването им.  Процедурата си върви, сроковете – и те но Вие нямате при себе си нито един документ. Не знаете какво се случва по изпълнителното дело и не можете да се подготвите!

Отправяне на искания за прекратяване на дела при двугодишно бездействие на ЧСИ:

В Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) на РБ, както и в съдебната практика на ВКС се сочи, че изпълнителните дела се прекратяват при двугодишно бездействие на кредитора. Прекратяването им след тези две години на „бездействие“ е грешно решение. Щом бъде прекратено едно подобно дело пред кредитора се открива възможността да го образува отново, а от там да започне да тече и нова пет годишна давност, до чиито край иначе щяха да остават само три години ( 2 години на бездействие + още 3 ). Поради горното: нашият съвет е да НЕ предприемате действия по прекратяване на дела без да е изминал съответният период от време, през който делото ще е прекратено и по давност!

Сключване на споразумения със събирачи на дългове – без адвокат!  

Това е едно от най-грешно взетите решения. Щом започне „телефонният тормоз“ и повечето хора подписват всякакви споразумения, обещават плащания на всякакви суми (дори и явно непосилни). Правят директни плащания по сметки, които са им продиктувани по телефона и т.н, а това е дълбоко погрешно.

          На първо място: подписването на такова споразумение с колекторска фирма  прекъсва давностният срок. Не само общият 5 годишен давностен срок, а пречи и за позоваване на абсолютна 10 годишна давност, защото както е записано в закона: Абсолютната десет годишна давност НЕ СЕ ПРИЛАГА, когато задължението е РАЗСРОЧЕНО. От друга страна, в съдебната практика се приема, че подписването на извънсъдебно споразумение с обещание за плащане по него – означава признание на задължението – което пък обезсмисля и водене на дела с цел: позоваване на изтекла обща 5 годишна давност. Нашият съвет е: да имате „едно на ум“, когато ви предлагат „промоция“, защото често пъти тя не е във ваша полза.

           Тук за пълнота само ще напишем: Винаги да плащате при ЧСИ, а не по странични сметки. Причината за това е редът за погасяване на задължението. Обикновено ЧСИ нямат информация за сумата и вноските, които правите при колекторите и ви начисляват лихва върху главницата, която лихва – бихте погасявали ако плащахте при ЧСИ, а не по странични сметки на различни дружества и фирми.

 

Заповядайте в новата ни фейсбук група- https://www.facebook.com/groups/859905684768165

"Правни съвети-ЧСИ, БАНКИ, Колекторски фирми"

 

Ако желаете можете да направите запитване и да получите консултация по ваш казус на сайта: http://publichnaprodan.com/или на имейл: office.publichnaprodan@gmail.com

Можете да ни потърсите директно в удобно за вас време на:

GSM: +359 876 566 732