Как се извършва описа и продажбата на движими вещи?

Как се извършва описа и продажбата на движими вещи ?

 

             С оглед честите запитвания по темата, в следващите редове ще се опитаме да разясним и обясним процедурата по опис на движими вещи в дома на длъжника.

            Най-често хората не приемат добре новината, че някой ще ги посещава на домашния им адрес и ще описва имуществото им. Тези съобщения обаче целят нещо съвсем различно. Целта им е да провокират интерес и контакт с кредитора и най-вече да мотивират плащане. Обещанието за плащане също е вариант, а сключването на писмено споразумение, придружено с плащане на суми е идеалният такъв за кредитора. Това е така, защото Кредиторът получава частично плащане от една страна, а от друга с въпросното споразумение се прекъсват всякакви срокове и опити делата да се прекратя по давност. Реалните описи обаче са много нисък процент. Кредиторът не цели да извърши опис, защото направи ли го: си изчерпва възможността да прилага способи за изпълнение, т.е няма какво друго да прави по делото.

      Реален опис:

     В хипотеза, че все пак се стигне до опис (посещение на място) , то е по-вероятно да се случи следното: ЧСИ-то (негов помощник) ще сподели с вас, че не иска да извършва описа и най-добре би било да се свържете с вашият кредитор и да се „разберете“, но въпреки това, ето я и процедурата:

      ЧСИ или негов помощник оглеждат мебелите и вещите, намиращи се у Вас. Тези мебели и вещи се описват в един протокол и се оценяват на място. Оценката се прави по преценка на ЧСИ като се взема предвид състоянието на вещта и това, че тя не е нова. Определя се пазарна цена на вещта и същата се оценява с 25 % под пазарната цена на имота. Пример: Ако предмет на опис е старата ви кухненска маса, то тя се оценява по пазарна цена, като се взема предвид овехтяването й и сумата се намалява с 25 % Т.е ако една нова маса е 200лв., то вашата е стара и използвана – оценява се на 100 лв. и сумата се намалява с 25% или……..на търг: тази маса ще струва 75 лева.

След като вещите са описани и оценени, се насрочва търг на същите. Това е изключително рядка процедура – заради ниската стойност на описаното имущество. За извършване на самият опис и за провеждане на търга се дължат такси на ЧСИ. Реално, таксите обезсмислят самата процедура. Реално и при извършване на опис, оцененото имущество е на стойност между 300 и 500 лева средно (виж примера с кухненската маса) от които половината са такси и разноски по изпълнението.

Важно: Не всички вещи могат да бъдат описани и оценени. Има действащ СПИСЪК на вещите за обикновено потребление на длъжника и на неговото семейство, в който са изброени вещите, които не подлежат на опис (има го в google).

  Търг на вещи

         Ако няма съгласие на длъжника, търгът на вещите се провежда пред сградата, в която вещите са описани. Например, пред блока, в който живеете. Това само по себе си е и най-голямата пречка за извършване и реализиране на тези търгове. На практика не е възможно вещите да бъдат преместени пред блока. Т.е ЧСИ (или негов помощник) ще трябва да вземе старата ви кухненска маса и да я изнесе пред блока Ви. Трябва да се върне и за другите вещи!

Стандартно се наемат работници за целта но по-горе стана ясно, че половината от тези 300-500лв. отиват за такси. Трябва да се плаща и за работници ? Пък…..няма и гаранция, че тези вещи ще се продадат.

   Съдебният изпълнител е длъжен да изчака пред сградата един час и ако в този един час не се явят купувачи – връща вещите на длъжника и процедурата приключва.

  Ако случайно се явяват купувачи – нищо не пречи на самият длъжник да наддаде и да си купи вещта.

 

Нашият екип съветва: не се страхувайте от тази процедура, тя рядко води до резултат поради описаните по-горе причини.

За повече информация или съдействие можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да ни пишете във Фейсбук.
 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас: 
+ 359 887 835 365 
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan