КОНСУЛТАЦИЯ НА МЯСТО

 

 

Екипът на "Правни услуги" ЕООД организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:
  • Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
  • Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
  • Изготвяне на примерен вариант за решение.
 

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.

Телефон за връзка с нас: + 359 887 835 365 

e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com

www.facebook.com/Publichnaprodan