КРЕДИТОР

 

КРЕДИТОР

Услуги:

-снабдяване с изпълнителен лист и образуване на изпълнително дело; предварителна подготовка.
-анализ на действията и практиките при събиране на парични задължения; способи.
-предлагане на решения при липса или недостатъчност на имуществото на длъжника.
- възможности и подходи при конкуренция на множество кредитори на един и същи длъжник.
-преговори при сключване на извънсъдебни споразумения, изготвяне на проекти.

 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.

Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.

Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас: 
+ 359 887 835 365 
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan