ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ДАВНОСТТА

 

ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ДАВНОСТТА

Основната част от въпросите, които пристигат при нас са свързани с давността. От кога започва, как се брои и какво се случва, ако е изтекла.

Като за начало, трябва да кажем, че паричните задължения се погасяват с изтичане на обща петгодишна давност. С кратка тригодишна, пък се погасяват всички лихви, както и всички периодични плащания (за ток, водa, телефон). При всяко едно положение обаче, давността не се прилага служебно. Не може да се позовете на нея и пред частният съдебен изпълнител, тъй като той не е компетентен да разгледа въпроса.

 В светлината на най-новата съдебна практика обаче, е редно да споменем, че изпълнителните дела се прекратяват с изтичане на срок от 2 години, но този срок не е давностен и няма нищо общо с давността. Често дори е много неправилно да се прекратяват делата на това основание, просто защото още на следващият ден те се образуват отново и пропуските се санират.

За да може един длъжник да се позове на изтекла в негова полза погасителна давност, е задължително да бъде сезиран съда. В съда именно се доказва: изтекла ли е давността или напротив.

От кога тече погасителната давност ? Това е основният въпрос, който вълнува онези от Вас, които обмислят варианти да се позовават на нея. Според съдебната практика: от датата на последното извършено изпълнително действие от страна на ЧСИ. (от наложеният запор, от наложената Възбрана, от извършеният опис и т.н) Освен това, през този период от време не трябва да има действия, които са прекъснали давността. (да сте признали дълга пред кредитора, да са постъпили суми от запор и т.н) Ако тези условия са налице, то може да обмислите вариант да образувате дело, с решението по което да бъде признато, че вече не дължите претендираните от Вас суми, поради това, че същите са погасени по давност.

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НОВАТА НИ ФЕЙСБУК ГРУПА-

https://www.facebook.com/groups/859905684768165

За повече информация или съдействие можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да ни пишете във Фейсбук.
 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас: +359 887 835 365 

office.publichnaprodan@gmail.com