ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – Мисия: Възможна

     На 13.07.2015г. в Народното Събрание на Република България, беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Гражданско – процесуалния кодекс. Във въпросния законопроект, се откриват текстове, пряко засягащи производството по принудително изпълнение. Според вносителите, целта на измененията е да се оптимизира производството му във всичките му фази чрез въвеждане на допълнителни гаранции за защита интересите на страните .  

    Няколко месеца по-рано в Парламента беше внесен и друг законопроект (на 12.02.2015г.) За Защита при свръхзадълженост на физическите лица или по-известен като: Закон за фалита на физическите лица.

    Към настоящият момент и двата законопроекта са „замразени” или поне, за сега, не е ясна тяхната съдба.

     От друга страна, след натрупана вече и солидна съдебна практика по темата, екипът на „Правни Услуги“ счита, че дори и без приемане на тези закони и законопроекти съществуват не малки възможности за прекратяване на изпълнителните дела или поне за значително подобряване и коригиране на размера на задълженията към различните кредитори. През последните 14-16 месеца, обиколихме градове като: Варна, Русе, Плевен, Петрич, София, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Сливен и много др. и смело можем да заявим, че никак не е невъзможно прекратяването на едно изпълнително дело. В няколко случая  Кредиторите на нашите клиенти станаха техни Длъжници, поради получени суми на отпаднало основание за тяхното събиране. С риск да бъдем атакувани, ще споделим, че събирането на задълженията в България, все още става с химикал, а не с телефон в ръка.

     Малко по – специфично стоят въпросите с изтеглените ипотечни кредити и реда, начина и способите за погасяване на тези задължения. Тук също съществуват известни варианти за успешно разрешаване на тези въпроси, но следва да отбележим, че всяко едно дело е строго индивидуално и почти е невъзможно да бъде направен обобщен анализ по темата.

   За финал, бихме искали да обърнем внимание и на някои „стратегически грешки” допускани от клиентите:

Не подписвайте и не се съгласявайте с предложените към Вас условия за погасяване на задълженията ви. (без да сте проверили какво, как и защо подписвате). Често пъти с или без съдействието на ЧСИ, се сключват споразумения и се подписват съгласия за плащане, които имат за цел: да прекъснат давността.
Не плащайте, защото така са ви „помолили по телефона” Често, аз самият питам клиентите, които ми звънят: „Ами ако аз се обадя и поискам известна сума пари – ще ми платите ли и на мен ?”
Получавайте си книжата и съобщенията. Винаги е по-добре да знаете какво предстои, защото ще имате възможността да вземете необходимите мерки, с цел защита.
Интересувайте се ! Винаги и по всяко време, би могло да се измисли или предложи решение. Бездействието никога не води до положителни резултати.

NB: Настоящата статия няма за цел да провокира към не плащане на кредити или задължения на потребителите, а е изготвена и носи информативен характер.

 

За повече информация или съдействие можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да ни пишете във Фейсбук.
 

Екипът на "Правни услуги" организира и консултации на определено от клиентите място със собствен транспорт, което включва:

Запознаване с детайлите на поставените проблеми на самото място.
Тълкуване и анализ на поставените цели и задачи.
Изготвяне на примерен вариант за решение.

Цената на услугата е по договаряне и зависи от отдалечеността на населеното място и сложността на поставените за решение въпроси.
Телефон за връзка с нас: 
+ 359 887 835 365 
e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com
www.facebook.com/Publichnaprodan