Решението на ВКС, което стопира исковете за давност.

      Решението на ВКС, което стопира исковете за давност.

Със свое тълкуване през 2015г. ВКС отмени едно старо Постановление на Пленума на Върховният съд от 1980г., като го обяви за изгубило сила. По силата на въпросното постановление – давност по изпълнителни дела течеше, без да има основания за нейното прекъсване. Със своето тълкувателно Решение през 2015г., ВКС прецени, че това Постановление вече не следва да се прилага и пред длъжниците се откри възможност да оспорват погасени по давност задължения.

       Решението обаче, което осуети възможността за евентуален успешен край на заведените срещу банки и колекторски фирми искове от длъжници е от 17.09.2018г. – отново на ВКС. Въпросното решение е по конкретно дело и няма задължителен характер, но по себе си е показателно. Според него: старото постановление на пленума на Върховния съд от 1980г. практически е действало – докато не е обявено за загубило силата си през 2015г. с тълкувателното Решение.

       Следователно, според най-новата съдебна практика у нас: за давност по изпълнителни дела НЕ може да се говори до 2015г., тъй като до тогава е било в сила старо тълкуване на въпроса. След 2015г. обаче старото тълкуване отпада и давността по изпълнителните дела става отново актуална.

      За нас обаче остава отворен въпросът за прекратяване на делата. Според закона, а и според ВКС – бездействието на един взискател по едно дело винаги се санкционира и когато това бездействие е продължило повече от две години, изпълнителното дело следва да се прекрати. От една страна задължението по прекратеното дело не се погасява по давност, но от друга: всички действия, които взискателят и ЧСИ са извършили следва да се считат за невалидни – като извършени по прекратено дело.

     Екипът ни, ви съветва внимателно да проучвате хронологията и фактологията по изпълнителните дела – преди да решите да предприемате действия за тяхното прекратяване и ако давност по изпълнителни дела няма да има (според съдебната практика на ВКС) поне до 2020г. – извън тази за лихви, то определено може да се търси отговорност за извършени действия по прекратени дела. (като например: събрани суми от запор или от продажба на имоти).

Ако статията Ви е харесала, моля харесайте я! Ако имате въпроси или желаете да си запишете час за консултация с наш специалист, можете да го направите по следния начин:

Като направите запитване в сайта (намира се на началната страница) или ни потърсите на:

e-mail:office.publichnaprodan@gmail.com

www.facebook.com/Publichnaprodan