СТОП НА ТЕЛЕФОННИЯ ТОРМОЗ ОТ КОЛЕКТОРИ

 

СТОП НА ТЕЛЕФОННИЯ ТОРМОЗ ОТ КОЛЕКТОРИ

ПРАВОТО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“

 

 

     С влизането в сила на общоевропейският Регламент (ЕС) 216/679 за защита на личните данни, се уреди и правната възможност на едно физическо лице да поиска от съответният администратор на лични данни (включително: банки и колекторски фирми) да изтрият или да спрат обработването на негови лични данни (например: телефонен номер и/или електронен адрес).

    Обикновено правата на администраторите на лични данни произтичат от договор (например: договор за банков кредит или такъв, сключен с фирма за „бързи кредити“ и т.н) Най-често, с оглед неизпълнение на тези договори, фирмата – кредитор или колекторската фирма, с цел събиране на задълженията, започва да звъни по телефона – многократно, а често и в неподходящо време). Тъй като, все още в България няма закон за телефонният тормоз, на помощ идва въпросният Регламент и „правото да бъдеш забравен“

   Това не е абсолютна възможност. На практика физическото лице, чиито лични данни се обработват от конкретен администратор на лични данни – не може да поиска да бъдат изтрити ВСИЧКИ лични данни за него, а само тези, които нямат пряка връзка с изпълнението на задълженията му. Следователно, не би било възможно изтриване на лични данни като: три имена или ЕГН, защото изтриването им, би възпрепятствало евентуално събиране на задължения. Телефонният номер обаче, както и електронният адрес на физическото лице не са сред личните данни, без които определена кредитна институция не би могла да събере задълженията си. Все още в България задълженията се събират чрез Съд и съдебен изпълнител, а не по телефона.

    С оглед на горното всяко лице може да поиска от конкретен администратор на лични данни да изтрие или да преустанови използването на някой лични данни (например: телефонен номер и/или електронен адрес).

    Трябва да отбележим обаче, че при отправено такова искане (за изтриване на лични данни), администраторът на лични данни може да възрази, като докаже, че подобно изтриване би нарушило собственият му интерес. Регламентът му дава подобно право. В този случай физическото лице може да поиска от администратора да СПРЕ да обработва (без да трие) личните му данни. Той може да ги съхранява за определен период но няма право да ги ползва.

       Следва да се има предвид, че при отказ на администратора на лични данни да спре да обработва конкретни лични данни, т.е да продължи с телефонният тормоз, физическото лице има право на жалба до Комисията за защита на личните данни и/или евентуално да потърси съдебна защита срещу некоректният администратор на лични данни (ЧСИ, Банки, Колекторски фирми и т.н).

За повече информация оставаме на разположение.

Телефон:  +359 876 566 732

e-mail: office.publichnaprodan@gmail.com

http://publichnaprodan.com/

https://www.facebook.com/Publichnaprodan