Измененията в ГПК - част I

Здравейте приятели,

Изчакахме няколко дни, за да можем да се ориентираме и да подложим на самостоятелен анализ направените и обнародвани вече промени в ГПК – в частта изпълнително производство.

Промените, макар значителни по обем, не успяха да засегнат всички съществуващи проблеми в частното съдебно изпълнение. Считано от днес обаче, ще се постараем да изложим нагледно и с примери някой от изменените текстове.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧАСТИЕ НА ВЕЩО ЛИЦЕ – ОЦЕНИТЕЛ, при определяне на първата начална цена, от която ще стартира първата публична продан

 

      До преди промените участието на вещо лице в изготвянето и определянето на цената беше с пожелателен характер. С направените изменения обаче – такова вещо лице задължително ще взима участие в производството. Неговото заключение ще бъде съобщавано на страните и те ще могат да го оспорят в срок до 7 дни.

      Оспорването ще се случва пред съдебния изпълнител, като оспорилият ще може да посочи друго вещо лице за изготвяне на оценката. (важно уточнение. Този, който не е съгласен с изготвеното заключение, посочва друго вещо лице. С други думи: дава се възможност на длъжника да посочи друго и различно вещо лице, а не да се доверява на посоченото от частният съдебен изпълнител такова).

     В хипотеза, че второто вещо лице посочи различна оценка (от първото, което е назначено от ЧСИ), цената на имота се определя като средноаритметична стойност между двете заключения. С други думи: Ако вещото лице, посочено от ЧСИ, определи пазарна стойност на имота, в размер на 80 000лв., а второто вещо лице реши, че имотът е с пазарна стойност от 100 000лв., то средната стойност на имота ще е 90 000лв. и това ще е пазарната му цена.

   На публична продан обаче имотът ще бъде обявен с начална цена, в размер на 80/100 от пазарната му цена или за сумата от 72 000 лева.

  Разлика: по старите правила, в същият пример, имотът щеше да бъде обявен на публична продан с начална цена: 60 000лева.

    Вероятен проблем при тази процедура:

    В направените изменения е записано, че се предоставя възможност на страните да посочват различно вещо лице само за първата публична продан. Ако беше записано: „…само при извършване на първата по делото публична продан ”, то ситуацията щеше да бъде ясна. В ГПК се използват като понятия „първа” и „втора” публична продан, но в практиката всички знаем, че се стига до повече от две продажби. По някоi дела и до петнадесет и повече. Има и Тълкувателно Решение на ВКС, в което е обяснено ясно, че при т.нар. трета, пета, седма и т.н публични продажби,правилата за определяне на новата цена са като при първата публична продан. Следователно, при трета, пета, седма и т.н публични продажби, би следвало отново да се дава възможност на страните (при несъгласие с изготвената оценка) да посочват друго вещо лице.

  С измененията се даде възможност на длъжника да оспорва пред съда отказа на ЧСИ да определи нова оценка. С голяма степен на вероятност, твърдим, че споровете ще се зародят именно в тълкуването на начина, по който следва да се определя цената на последващите продажби (след втората), а разрешение на въпроса ще очакваме от съда при обжалване на подобни откази за определяне на нови начални цени при последващи публични продажби