Гласуваха промени в ГПК в полза на длъжниците

       Днес, на първо четене в Народното събрание, бяха гласувани промени в ГПК засягащи изпълнителното производство.

     Ако обещанията на народните представители тези промени да се превърнат в окончателни до края на месец септември 2017г. бъдат спазени, то фигурите на вечния длъжник и длъжник без никакви права в изпълнителния процес ще отпаднат.

    Не е ясно (за сега) какви промени ще претърпят законопроектите между първо и второ четене в Народното събрание, но съществени изменения се забелязват в няколко насоки.

  1. Въвежда се 10 годишна абсолютна давност за събиране на задължения.

Това би означавало, че ако промените станат факт (в този си вид), изпълнителните дела, образувани  преди или през 2007г. се прекратяват.

    По досегашния ред  давността е 5 години, но тя се прекъсва при определени предпоставки, а прекъсвайки – започва да тече отначало. Длъжникът следва да води дела, за да докаже, че давностният  5 годишен срок е изтекъл.

  1. Без такси при плащане в срока за доброволно изпълнение.  

       Такава идея имаше още 2014г., като беше променена тарифата на ЧСИ. ВАС (върховният административен съд) обяви тази промяна за нищожна, като написа, че промяна в тази насока може да бъде направена само със закон.

  1. Разширяват се възможностите за обжалване от страна на длъжника.

       Длъжникът ще може да обжалва определената начална цена на имота, както и отказа на ЧСИ да определи нова начална цена.

       Според нас, тази нова възможност за обжалване, която се предоставя както на длъжника, така и на взискателя, ще даде гаранция за определяне на една справедлива пазарна цена, която няма как и ще бъде невъзможно да бъде наречена ниска.

       Доказателство в горната насока е и направеното предложение за промяна в срока за доплащане на цената от участник в публична продан. Срокът се удължава със седмица и става двуседмичен.

  1. Дава се възможност и за обжалване от страна на длъжника на отказа за спиране  и

прекратяване на производството, както и отказа да се направи замяна на обекта на обезпечение или начина на изпълнение.

Според нас, много съществено изменение, което би позволило на длъжника – сам да

посочи начина по който ще може да погаси дълга си, както способите по които ще го направи.

           В проектите за изменение са засегнати и други важни теми, но цялостен анализ на промените ще може да бъде направен едва когато законопроектът се превърне в закон – вероятно есента на 2017г.

Е-mail: office.publichnaprodan@gmail.com