Често срещани проблеми при участие в публична продан

Ако след редица огледи вече сте избрали къде ще инвестирате парите си, остава да направите и най-важната крачка – да преминете към самата процедура. Естествено, необходимото и най-важно условие е да имате пари в брой! Като гаранция за участие в проданта, законодателят е предвидил внасяне на задатък, в размер на 10% от стойността на обявеният  за продан имот. Известни трудности, обаче възникват при обявяването ви за купувач, тъй като срокът за довнасяне на окончателната цена е седем дни, считано от датата, на която са ви обявили за такъв. Практиката показва, че това е твърде кратък срок и ако сте с идея да кандидатствате за потребителски кредит от Банка, би трябвало да имате предварително съгласие за отпускането му. Важен момент е и физическото постъпване на сумата, представляваща доплащане на цената, по сметката на съдебния изпълнител. Сумата трябва да е налична по сметката, в края на работното време на седмия ден, даден ви като последен за доплащане. Пропускането на този срок, води до загубата на внесения като гаранция за участие задатък. Често подобни проблеми имат българите, живеещи в чужбина и решили да си закупят подобен имот за ваканционно ползване например. Междубанковите преводи понякога отнемат 2 или 3 дни, което може обективно да доведе до пропускане на въпросния срок.

Сумата е налична и сега какво ?

След доплащане на цената ви трябва търпение! Вие сте новият собственик, но все още никой, освен съдебния изпълнител не знае. Документът ви за собственост /постановлението за възлагане/ не е влязло в сила! Необходим е нов седмодневен срок за изпращана на книжа и съобщения до участниците в производството. Срокът е едноседмичен, но за всеки от участниците, започва да тече от датата, на която си е получил съобщението, а вие ще трябва да изчакате получаването му от всички. Това често води до известна нервност у купувачите, задавайки си въпроси от рода ? „Толкова пари дадох, а нямам документ за собственост”; „минаха вече две седмици и нищо….” Трябва обаче да се знае, че този срок е полезен за Вас. Това е срокът, по време на който страните в изпълнителното производство могат да обжалват самата процедура и ако сте си взели документа за собственост на втория или третия ден след доплащането на цената по проданта, то е редно сериозно да се замислите.

Имам вече документ и сега какво ?

Сега: Честито, вие сте горд собственик на имот! Предстои обаче голямото обикаляне по институциите. Необходимо е да впишете постановлението за възлагане в съответната служба по вписване; да декларирате имота; да заличите всички тежести върху него /ипотеки, възбрани/. Често срещан проблем в тази връзка е вече бившият собственик на имота, да има няколко кредитора, като всеки от тях да си е образувал отделно дело и да е вписал в негова полза възбрана, върху придобитият от вас имот. Това не бива да ви тревожи, защото по закон, Вие придобивате имота „чист от тежести”, а тяхното заличаване е по-скоро техническа процедура.

 

Проблем с бившият собственик ?

Като горд собственик на имот, вие искате да влезете в новото си жилище, да го ремонтирате или направо да заживеете в него. Тази ви идея обаче, никак не се харесва на длъжника по делото.  При тази ситуация силно се препоръчва да се обърнете към съответния съдебен изпълнител, извършил продажбата, който трябва да ви въведе във владение. Не се препоръчват: саморазправа, срещи с предния собственик, с цел уговорки и даване на допълнителни срокове. Този имот вече си е ваш, а процедурата по публична продан завършва с официалното му предаване от съдебния изпълнител.

 

Забележка:

Написаното по-горе няма претенции за изчерпателност, а цели да очертае някой по-важни моменти при участието в процедурата. Използваните думи и изрази, са употребени в този им вид, с цел достъпност.