ВКС: вписаните Възбрани не се заличават при извършване на публична продан!

На 10.07.2018г. ВКС се произнесе по интересен въпрос, свързан със заличаването на вписани възбрани върху имоти, които са предмет на публична продан. Според Съда НЕ подлежат на заличаване след публична продан възбраните върху имоти, придобити на търг. Становището е прието с основен мотив – защита на купувача от публична продан.

    Това становище, вероятно ще срещне сериозна съпротива на банките. Често срещана практика е купувачът от публична продан да финансира покупката не изцяло със собствени средства и след като спечели търга и придобие имота – да го ипотекира. Да, но с оглед разбирането на ВКС, придобитият имот няма да бъде чист от тежести. По партидата на имота ще бъдат вписани освен влязлото в сила постановление за възлагане и множество възбрани от различни кредитори. При такава справка (удостоверение за тежести), силно се съмняваме, че ще се намери банка, която да приеме въпросният имот за обезпечение.

  

Горното не бива да тревожи бъдещи купувачи на имоти от публична продан. Покупката на такъв имот Ви гарантира собствеността върху конкретния имот, ще е необходимо обаче банките да възприемат възгледите на Съда, за да приемат подобни имоти като обезпечение за бъдещи кредити.