ТОП 10 на най-често задаваните въпроси за Изпълнителното производство (част - 2)

ТОП 10 на най-често задаваните въпроси за Изпълнителното производство (част - 2)

Ето и ТОП 10 на най-често задавани въпроси (продължението):

№ 6: Имам образувано изпълнително дело, а ми звънят по телефона фирми, които са закупили дълга ми, на кого да плащам ?

Отговор: Правилото е, че щом имате образувано изпълнително дело, е редно да плащате на съдебния изпълнител. Ако все пак, решите да плащате на звънящите по телефона, то би било добре тези плащания да бъдат оформени и документално, под формата на споразумение с този кредитор, което да е писмено. Направените доброволни плащания към Вашия кредитор, които не са минали през сметката на ЧСИ крият известни рискове. За нас е неясно как се отразяват тези плащания. Какво се покрива с тях и как ? При направено плащане по сметка на частния съдебен изпълнител се покриват: такси, разноски, лихви и главница (в поредността, в която са изброени), а при директното плащане има доста неясноти. Например: възможно е да се покрият разноски, които не са направени въобще или не са предявени за събиране и за тях, вашия кредитор няма изпълнителен лист (такса: SMS; такса: телефонно обаждане; такса: изпратени допълнителни писма и много други). Изключително любопитно е поведението на някой от фирмите, които се занимават с подобно събиране на задължения, а именно: Купили са вашият дълг в размер: 100лв. не погасена главница и 50лв. лихва върху главницата. При покупката обаче, този дълг се трансформира по следния начин: 150лв. – главница, върху която се начислява лихва ! Е, за нас не е все едно дали лихвата ще се начислява за задължение от 100лв. или за такова от 150лв. Тези фирми пропускат нещо много важно: Не се дължи лихва, начислена върху друга лихва !

 

 

№ 7: Какви рискове крие закупуването на имот от публична продан ?

Отговор: Почти никакви. Според нас, придобиването на имот от публична продан е много по-сигурно, сравнено с една покупко-продажба например. Няма риск, купувача да си закупи имот с тежести (скрита ипотека) или след покупката на жилището, да установи, че има да плаща допълнително: Ток, вода или други консумативи. Все пак, екипът ни съветва да си направите консултация със специалист преди да участвате в търг или преди да си закупите имот по стандартния начин – на принципа на свободното договаряне.

№ 8: Какво може да обжалва длъжника ?

Отговор: В целия изпълнителен процес са вменени определени задължения на частния съдебен изпълнител, като законодателно е уредено: Как се образува едно изпълнително дело, как се връчва покана за доброволно изпълнение, как се извършва опис на имот и как се насрочва публична продан например. Но хипотетично ако ЧСИ не образува коректно изпълнителното си дело, не опише имота /въобще/, не проведе по законоустановения начин публичната продан или ако извърши или не, нещо различно от записаното в закона, то длъжника има само една – единствена опция: Да оспорва чрез иск изпълнението !

 

Следва продължение…..